erektilná dysfunkcia

Keď penis stratí svoju hlavnú funkciu: Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia, ako už pomenovanie napovedá, je stav, pri ktorom muž nie je schopný dosiahnuť erekciu dostatočnú pre uskutočnenie pohlavného styku. Stoporenie penisu môže úplne chýbať, môže byť slabé alebo nevydrží dosť dlho na to, aby bol sex pre partnerov uspokojivý.

Podľa výsledkov prieskumov ide o najčastejšie sa vyskytujúci mužský sexuálny problém vôbec. Odhaduje sa, že vo svete trpia touto poruchou stovky miliónov mužov. V generácii nad 40 rokov je to dokonca viac ako 50%.

erektilná dysfunkcia

Ako dochádza k erekcii

Erekcia alebo stoporenie penisu je zložitý mechanizmus súhry nervov a ciev. Podnetom pre stvrdnutie penisu  je sexuálne vzrušenie, ktoré sa prenáša v podobe nervových vzruchov z mozgu, cez miechu a periférne nervstvo až k pohlavným orgánom. Penis ako taký je tvorený takzvanými kavernóznymi telesami vyplnenými špongiovitým (erektilným) tkanivom. To sa pri sexuálnom vzrušení naplní krvou a mechanicky stlačí žily. Tým súčasne zabráni odtoku krvi z penisu. Penis naplnený krvou sa predĺži a stvrdne. Erekcia spravidla trvá dovtedy, kým je prítomné sexuálne vzrušenie alebo kým nedôjde k vyvrcholeniu – k ejakulácii.

Problém teda nastáva v prípade, ak sa erekcia stratí skôr alebo sa vôbec neobjaví. Vtedy hovoríme o erektilnej dysfunkcii.

Odporúčané riešenie: EREXANexaxan foto

Erexan je preparát na prírodnej báze zameraný primárne na skvalitnenie erekcie a predĺženie pohlavného styku. Stačí jedna tabletka hodinu pred sexom. Okamžitý účinok!

Prednosti Erexanu:

 • Bezpečný prírodný produkt
 • Dostupný bez lekárskeho predpisu
 • Okamžitý účinok
 • Možné užívať opakovane
 • Vhodný aj pre mladších mužov
 • Celkový pozitívny vplyv na zdravie a sexualitu

tlačidlo

Prečo penis “nestojí”?

Vo všeobecnosti rozlišujeme organické a psychogénne príčiny erektilnej dysfunkcie. Problémy tohto druhu však môžu vzniknúť aj na podklade nezdravého životného štýlu.

 • Organické príčiny: Erektilná dysfunkcia môže vzniknúť pri rôznych telesných ochoreniach. Najčastejšie sa rozvíja v dôsledku srdcovo-cievnych chorôb, neurologických porúch, cukrovky, operácií alebo zranení v dolnej časti panvy.
 • Psychogénne príčiny: Problémy s erekciou môžu vzniknúť ako dôsledok životného stresu, strachu zo zlyhania, tlaku na výkon, ale napríklad aj ako sprievodný symptóm depresie či úzkosti.
 • Príčiny v životnom štýle: Muži si svoj sexuálny život ničia aj sami a to nadmerným požívaním alkoholu, drog a fajčením. Sekundárne sa na pozadí poruchy erekcie uplatňuje aj obezita, nedostatok pohybu a sedavý spôsob života.

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia a vek

Stúpajúci vek nemožno považovať za príčinu vzniku erektilnej dysfunkcie. Štúdie však ukazujú priame prepojenie starnutia a rizika vzniku problémov so stoporením penisu. S erektilnou dysfunkciou sa stretáva až trikrát viac 70-ročných mužov ako 40-ročných. Vekom sa znižuje elasticita ciev a pribúdajú neurologické i kardiologické ochorenia. Starší páni však nie sú jediní, ktorým ich orgán nefunguje tak ako má.

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia v mladej dospelosti zďaleka nie je ojedinelá. Tento delikátny problém sa u mladšej generácie objavuje spravidla ako dôsledok nezdravého životného štýlu, preťaženia, stresu alebo v dôsledku spomínaných psychogénnych príčin. Len veľmi ojedinele ide o závažný dlhodobý stav spôsobený chronickým ochorením.

Pre ešte kvalitnejšiu erekciu: ZEREXZerex Klasik

Zerex je prírodný výživový doplnok určený výlučne pánom. V rámci radu Zerex je v ponuke:

 Prečítajte si tiež našu recenziu ZEREXU.

Zerex sú certifikované a laboratórne preverené výrobky, ktorým dôverujú tisíce Slovákov.

tlačidlo

Prevencia a liečba erektilnej dysfunkcie

Z hľadiska prevencie problémov s erekciou je veľmi dôležitý zdravý životný štýl. Odborníci zdôrazňujú najmä dostatok pohybu, aktívneho oddychu, zdravého spánku a vhodnú životosprávu. Výrazným rizikovým faktorom je obezita. Pre sexuálne zdravie muža je dôležité vyhýbať sa alkoholu, drogám, cigaretám, ale napríklad aj neprimeranému stresu a časovému tlaku.

Z hľadiska liečby rozlišujeme niekoľko kľúčových prístupov:

 • Psychoterapia: Svoje uplatnenie nachádza najmä pri problémoch, ktoré sa rozvinuli na podklade psychogénnych príčin. Za veľmi účinnú sa v tomto smere považuje najmä kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá okrem nácvikov využíva aj prácu s myšlienkami a presvedčeniami.
 • Farmakoterapia: Na farmakologickom trhu je množstvo preparátov určených na podporu erekcie. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o liekoch užívaných:
 • Perorálne: tabletky, ktoré sa užívajú bezprostredne pred stykom (napr. Viagra) alebo dlhodobo (napr. substitučná hormonálna liečba testosterónom)
 • Intrauretálne: čapíky, ktoré sa zavádzajú do močovej trubice bezprostredne pred stykom. Sú veľmi účinné najmä pri erektilnej dysfunkcii podmienenej organickými príčinami. Pre veľké množstvo vedľajších účinkov sa však používajú minimálne.
 • Injekčne: liečivá fungujúce na podobnom princípe ako spomínaná Viagra sa zavádzajú aj priamo do žily. Kvôli náročnej aplikácii sa však využívajú tiež pomerne ojedinele.
 • Prístroje a pomôcky: v terapii erektilnej dysfunkcie sa pomerne často využíva tzv. vákuová pumpa. Vyvoláva erekciou tým, že okolo penisu vytvorí podtlak. Jej používanie si však vyžaduje istú prax. Môže byť dokonca bolestivé.
 • Chirurgické zákroky: operačné zákroky vykonávané priamo na penise sa považujú za poslednú voľbu a využívajú sa len v prípade, ak všetky predchádzajúce možnosti zlyhajú. Pristupuje sa k operácii žíl priamo v penise alebo k implantácii vystužujúcich protéz.
 • Voľne dostupné výživové doplnky: Podobný účinok ako perorálne užívaná farmakoterapia sľubujú pri erektilnej dysfunkcii aj mnohé výživové doplnky vyvinuté špeciálne pre pánov. Účinok niektorých však dodnes nebol spoľahlivo preukázaný. Uvádzame preto stručný prehľad certifikovaných produktov a prípravkov, ktorých účinnosť bola overená testami.

Náš tip:

EREXANexaxan foto

Erexan je preparát na prírodnej báze zameraný primárne na skvalitnenie erekcie a predĺženie pohlavného styku. Stačí jedna tabletka hodinu pred sexom. Okamžitý účinok!

Prednosti Erexanu:

 • Bezpečný prírodný produkt
 • Dostupný bez lekárskeho predpisu
 • Okamžitý účinok
 • Možné užívať opakovane
 • Vhodný aj pre mladších mužov
 • Celkový pozitívny vplyv na zdravie a sexualitu

tlačidlo

 

Pre ešte kvalitnejšiu erekciu: ZEREXZerex Klasik

Zerex je prírodný výživový doplnok určený výlučne pánom. V rámci radu Zerex je v ponuke:

 Prečítajte si tiež našu recenziu ZEREXU.

Zerex sú certifikované a laboratórne preverené výrobky, ktorým dôverujú tisíce Slovákov.

tlačidlo

Erektilná dysfunkcia: Keď penis neplní funkciu
5 (100%) 6 hlasov