Impotencia znamená v doslovnom preklade neschopnosť. Najčastejšie sa používa vo význame neschopnosť muža dosiahnuť dostatočne pevnú erekciu pre uspokojivý pohlavný styk. Úzko súvisí s erektilou dysfunkciou. Ide o pomerne častý problém, s ktorým sa podľa prieskumov stretáva až polovica mužov vo veku nad 40...