(Filip, 36r.) Úprimná Filipova spoveď v úvode je veľmi realistickým príkladom začínajúcej andropauzy. Áno, Filip začal jednoducho starnúť. Dostal sa na vrchol svojej zrelosti a postupne sa u neho objavili prvé príznaky straty sily a vitality. Skutočne už obdobie medzi 30-tym a 40-tym rokom života sa...