Indikácia vhodného lieku na impotenciu je náročný a zdĺhavý proces. Zatiaľ čo zo strany lekára je potrebné zvážiť účinky verzus riziká vzhľadom na zdravotný stav pacienta, samotného užívateľa zaujímajú okrem efektivity a účinnosti spravidla aj vedľajšie účinky a cena lieku. Pri užívaní liečiv tohto...